คุณ ศศิเพ็ญ พงษ์สมบูรณ์

1. ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีใบอนุญาต CPA
และเป็นผู้สมัครการสอบ CFA ระดับที่สาม

2. มีประสบการณ์การทำงานหลากหลายในบริษัทชั้นนำระดับโลก
เช่น PricewaterhouseCoopers Thailand, KPMG Thailand,
และ Hatton Equity Partners ในด้านบัญชี การเงิน และการลงทุน

3. มีความเชี่ยวชาญเรื่องการควบรวม/ซื้อขายกิจการ
(Merger and Acquisition) การประเมินมูลค่ากิจการ
(Business Valuation) การตรวจสอบสถานะ (Due Diligence)
ทั้งด้านการเงินและภาษี รวมถึงการตรวจสอบบัญชี

4. มีเครือข่ายลูกค้าและคู่ค้ากว้างขวางเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าผ่านประสบการณ์และการทำการตลาดออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

5. เข้าใจความต้องการของลูกค้าทุกระดับด้วยคุณภาพระดับสากล

image
image

คุณ จิราภรณ์ ชัยสมบัติ

1. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

2. มีประสบการณ์การทำงานระดับปฏิบัติการและระดับผู้บริหารในบริษัทชั้นนำระดับโลก
เช่น Kimberly Clark Thailand และ Kimberly Clark Professional -Asia Pacific
- ผู้จัดการโรงงานและผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตระดับประเทศไทยและภาคพื้นเอเชียแปชิฟิก
- General Manager ระดับประเทศไทยและ Emerging Markets
- ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดอุตสาหกรรม ภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก
- ผู้อำนวยการแผนกกลยุทธ์และบริหารโครงการ ภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก

3. มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารโรงงานและการผลิต การบริหาร
โครงการ การขายและการตลาด การบริหารตัวแทนจำหน่าย
การวางกลยุทธ์องค์กร ผ่านประสบการณ์การอบรมโดยองค์กรระดับโลก
และการปฏิบัติงานโดยตรง

4. มีเครือข่ายลูกค้า คู่ค้าและผู้เชี่ยวชาญ ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร


MISSION

"เป็นที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้ในการให้บริการ
ระดับคุณภาพแบบครบวงจรในราคาที่คุ้มค่า
ด้วยประสบการณ์อันหลากหลาย"
image
image
ความเชื่อถือได้
เราจะเป็นที่ปรึกษา
ที่เชื่อถือได้ของคุณเสมอ
image
ความรับผิดชอบ
เราใส่ใจในทุกอย่าง
เสมือนเป็นงานของเรา
image
ลูกค้าคือที่หนึ่ง
เป้าหมายของคุณคืองานหลักของเรา
image
ความเชี่ยวชาญ
เรามีความเชี่ยวชาญ
ที่หลากหลายและรู้ลึกรู้จริง
image
ความครบวงจร
เรามีบริการดูแล
จนครบจบในที่เดียว

คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่

 

 

บริการของเรา

มั่นใจได้ ! ประสบการณ์กว่า 10 ปี เราดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ 

image

บริการ
จับคู่ธุรกิจ
(Business Matching)

image

บริการ
ประเมินมูลค่าธุรกิจ
(Business Valuation)

image

บริการตรวจสอบ
สถานะกิจการ
(Due Diligence)

image
บริการ
ตรวจสอบบัญชี
(Audit)
image

บริการ
ด้านบริหารจัดการ
(Management Consulting)

image

 บริการสำนักงาน
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
(Outsourced CFO Office)

image
บริการนำบริษัทเข้า
ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์
(IPO LiVEx)

บริการจับคู่ธุรกิจ
(Business Matching)

"เราเชื่อมต่อธุรกิจสู่ธุรกิจเพื่อต่อยอด
ให้ธุรกิจคุณเติบโต"


ㆍรับเป็นที่ปรึกษาด้านการซื้อกิจการ
หากคุณกำลังขยายการลงทุนด้วยกลยุทธ์การซื้อกิจการ เราช่วยเตรียม
ความพร้อมทุกด้าน เพื่อให้คุณได้ประโยชน์จากการซื้อกิจการมากที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นการซื้อทรัพย์สินของกิจการ การลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท
การซื้อธุรกิจจากกิจการ

ขอบเขตบริการที่ปรึกษาด้านการซื้อกิจการ
ที่ท่านจะได้รับจากเรา

1. เราช่วยคัดกรองข้อมูลผู้ขายตามความต้องการของคุณจากฐานข้อมูลของเรา
2. เราช่วยตรวจสอบสถานะและบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงิน ภาษี
และกฎหมายเกี่ยวกับบริษัท ของกิจการหรือทรัพย์สินที่จะซื้อขาย
3. เราช่วยประเมินความคุ้มค่าด้านการลงทุนและแรงจูงใจของผู้ขายกิจการ
4. เราช่วยเจรจาต่อรองกับผู้จะขายกิจการหรือทรัพย์สิน

ㆍรับเป็นที่ปรึกษาด้านการขายกิจการ
หากคุณเตรียมขายบริษัท เราช่วยเตรียมความพร้อมทุกด้านให้คุณ
ได้ประโยชน์สูงสุดจากการขายกิจการ

ขอบเขตบริการที่ปรึกษาด้านการขายกิจการ
ที่ท่านจะได้รับจากเรา

1. เราช่วยประเมินความพร้อมและให้คำแนะนำก่อนการขายกิจการ
2. เราช่วยวิเคราะห์และประเมินราคาขายกิจการที่เหมาะสม
3. เราช่วยประสานงานในฐานะที่ปรึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกกับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4. เราช่วยเจรจาต่อรองกับผู้ซื้อ เพื่อให้คุณได้ประโยชน์สูงสุด

6 ขั้นตอนการทำงานบริการจับคู่ธุรกิจ

**สิ่งที่คุณจะได้รับ
- เราจัดหาและจับคู่ค้าทางธุรกิจที่ใช่สำหรับทั้งสองฝ่ายผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลและเครือข่ายของเรา
- เราจัดหาเงินทุนเพื่อทำให้ธุรกิจของคุณเติบโต

 imageบริการประเมินมูลค่ากิจการ

(Business Valuation)

"เรารวบรวมการประเมินมูลค่ากลยุทธ์ทางธุรกิจ
เพื่อส่งเสริมมูลค่ากิจการของคุณ"


6 ขั้นตอนการทำงานบริการประเมินมูลค่ากิจการ

**สิ่งที่คุณจะได้รับ
- ผู้ขาย : เปลี่ยนทุกหยาดเหงื่อแรงกายของคุณเป็นมูลค่ากิจการทางการเงินที่สมเหตุสมผล
- ผู้ซื้อ : ลงทุนด้วยราคาที่สมเหตุสมผลและคุ้มค่าสำหรับทุกบาททุกสตางค์ของคุณ

imageบริการตรวจสอบสถานะกิจการ

(Due Diligence)

"เราค้นหาความจริงเพื่อปกป้อง
ทุกการลงทุนของคุณ"


3 บริการตรวจสอบสถานะกิจการ

**สิ่งที่คุณจะได้รับ
- การปกป้องความเสี่ยงและคำแนะนำในการบรรเทาความเสี่ยงสำหรับทุกการลงทุนของคุณ

บริการตรวจสอบบัญชี
(Financial Audit)

"เราตรวจสอบบัญชีด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
พร้อมทั้งรักษามาตรฐานครบถ้วน"ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย บริหารงาน
โดยผู้บริหารและทีมงานประสบการณ์วิชาชีพตรวจสอบบัญชี
ด้วยนโยบายหลักที่มุ่งเน้นคุณภาพของการบริการ จริงใจ ตรงต่อเวลา
และไม่ทิ้งงาน

ขอบเขตบริการตรวจสอบบัญชีที่ท่านจะได้รับจากเรา
1. เราตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีไทยที่กำหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชี และตามข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน พร้อมข้อเสนอแนะ
3. พร้อมเป็นที่ปรึกษาเรื่องการบันทึกบัญชีและการยื่นภาษีที่ถูกต้อง
ช่วยลดภาระด้านภาษี

จุดเด่นที่ผู้ประกอบการเลือกตรวจสอบบัญชีกับเรา
1. เราเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ รับงานตรง ไม่ผ่านตัวกลางใดๆทั้งสิ้น
2. เรามีประสบการณ์ตรวจลอบบัญชีในหลากหลายประเภทธุรกิจ ตั้งแต่
กิจการขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ จึงมีความเข้าใจในธรรมชาติของแต่ละ
ธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเสริมประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบบัญชี
ที่รัดกุมและรวดเร็วยิ่งขึ้น
3. ที่สำคัญ !!! เรามีเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบบัญชีที่ทันสมัย ใช้ระบบ
Data Analysis ที่คิดค้นขึ้นจากประสบการณ์ทำงานที่รอบด้านร่วมกับ
วิธีการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี เพื่อลดเวลาทำงาน
แต่ยังรักษาคุณภาพไว้อย่างครบถ้วน

imageบริการด้านบริหารจัดการ
(Management Consulting)

"เรานำกระบวนการระดับสากลมาสู่คุณ
เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ SMEs"

 

ㆍระบบบัญชีและการเงิน
(Finance and Accounting Operations)
เราปรับกระบวนการและนำพาระบบบัญชีและการเงินของคุณสู่ความเป็น
ดิจิตอล ด้วยการวางระบบที่ถูกออกแบบมาอย่างดีและโปรแกรมบัญชี
ออนคลาวด์

ㆍระบบบริหารจัดการผลการดำเนินงาน
(Performance Management Systems)
เราออกแบบระบบ KPIs ที่เหมาะสมแก่ธุรกิจของคุณเพื่อผลักดัน
ผลการดำเนินงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ㆍการปรับกระบวนการ ต้นทุน และเงินทุนหมุนเวียน
ให้มีความเหมาะสม
(Working Capital, Cost, and Process
Optimisation)
เราค้นหาโอกาสเพื่อปรับกระบวนการ ต้นทุนและเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อปลดล๊อคกระแสเงินสดของคุณ

ㆍการวางแผน งบประมาณ และประมาณการณ์
(Planning, Budgeting, and Forecasting)
เราช่วยวางแผนและจัดทำงบประมาณเป็นตัวเลขที่จับต้องได้เพื่อใช้
ควบคุมผลการดำเนินงานและการเงินได้ดีขึ้น

ㆍการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
(Supply Chain Management)
เราทำการประเมินระบบห่วงโซ่อุปทานของคุณและเสนอแนะแผนงาน
เพื่อให้ตอบสนองกับเป้าหมายองค์กร

ㆍกลยุทธ์ธุรกิจและองค์กร
(Corporate and Business Strategy)
เรานำกระบวนการวิเคราะห์เชิงธุรกิจมาช่วยคุณวางกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการที่เหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ㆍการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน
(Risk Management and Internal Control)
เราประเมินและระบุความเสี่ยงในธุรกิจของคุณและแนะนำแผนการบรรเทา
ความเสี่ยงเหล่านั้น

**สิ่งที่คุณจะได้รับ
- ลดความยุ่งยากในการดำเนินธุรกิจ
- ต้นทุนลดลงกำไรเพิ่มขึ้น
- กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ


- แผนงาน/แผนธุรกิจที่เหมาะสม สำหรับธุรกิจและเป้าหมายของคุณ
- ผลลัพท์ที่วัดผลได้จริง


imageบริการสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

(Outsourced CFO Office)
"เราคือซีเอฟโอส่วนตัวสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพของคุณ"

 รับเป็นสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
หากคุณคือเจ้าของธุรกิจที่เพียงแต่เจรจาธุรกิจและหาลูกค้าก็หมดเวลาแล้ว ไม่มีเวลามาจัดการหลังบ้านหรือไม่มีงบเพียงพอจะจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงินมาดูแล เราช่วยเป็นที่ปรึกษาให้คุณเสมือนหนึ่งเป็นซีเอฟโอส่วนตัวของคุณ เพื่อให้ธุรกิจก้าวไปอีกขั้นอย่างมั่นใจ

ขอบเขตบริการสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่การเงินที่ท่านจะได้รับจากเรา

1. การควบคุมดูแลบัญชีและการเงิน
2. การวางแผนและปฏิบัติตามกฏระเบียบด้านภาษี
3. การจัดหาแหล่งเงินทุนด้านการกู้ยืมและการเพิ่มทุน
4. การวางกลยุทธ์ในการลงทุนและประเมินโอกาสในการลงทุน
5. การวิเคราะห์งบการเงินและจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับผู้บริหาร
6. การวางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
7. การวิเคราะห์งบการเงินและจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับผู้บริหาร
8. การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน
9. การบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน
10. การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

**สิ่งที่คุณจะได้รับ

คุณจะได้เพื่อนคู่คิดที่ช่วยสนับสนุนด้านบัญชีและการเงินประหนึ่งเพื่อนสนิทที่ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยทางการเงิน


 

บริการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์
(IPO LiVEx)

"เรานำพาเหล่าเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพสู่การระดมทุนอีกขั้นพร้อมกับการเป็นบริษัทจดทะเบียน"

รับเป็นที่ปรึกษาการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์
หากคุณเป็นเอสเอ็มอีหรือสตาร์ทอัพที่มีความฝันอยากจะเป็นบริษัทจดทะเบียน เราพร้อมจะผลักดันและเคียงข้างทุกความสำเร็จของคุณบนเส้นทางการระดมทุน

ขอบเขตบริการที่ปรึกษาการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์
1. เราช่วยประเมินความพร้อมและให้คำแนะนำก่อนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์
2. เราช่วยวิเคราะห์และประเมินราคาไอพีโอที่เหมาะสม
3. เราช่วยประสานงานในฐานะที่ปรึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4. เราช่วยเจรจาต่อรองกับนักลงทุน เพื่อให้คุณได้ประโยชน์สูงสุด

**สิ่งที่คุณจะได้รับ
- เราช่วยทำให้การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์เป็นเรื่องง่ายในราคาที่คุ้มค่า


image

ลูกค้าของเรา

ผลงานที่สำเร็จ 

ทำไมต้องเรา ?

image

ความเป็นเลิศ
ㆍเรานำความเรียบง่ายแบบท้องถิ่น
สู่มาตรฐานระดับสากลด้วย
กระบวนการที่ลดความซับซ้อน
และการวิเคราะห์ข้อมูล
ㆍเราพูดภาษาเดียวกันกับคุณ
เพื่อแก้ไขปัญหาอันซับซ้อนของคุณ

image

ความเชี่ยวชาญ
ㆍเรามีประสบการณ์
อันหลากหลายมากกว่า 10 ปี
ทั้งการทำงานกับบริษัทชั้น
นำระดับโลกและบริษัทระดับท้องถิ่น

image

ความคุ้มค่า
ㆍเราให้บริการด้วยคุณภาพ
ระดับสูงในราคาที่คุ้มค่า

image

เครือข่าย
ㆍเราสร้างเครือข่ายของเรา
อย่างสม่ำเสมอทั้งออฟไลน์
และออนไลน์เพื่อให้พร้อมสำหรับ
ทุกความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

So Far So Good Audit and Advisory Company Limited


โทร : 089-449-9848
Email : sasipen.pongsomboon@gmail.com

Line ID : @sofarsogood

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้